לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

8 + 14 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

 

 

עמוד הבית » עורך דין ביטוח לאומי » החברה פשטה את הרגל – העובדים יפוצו על ידי המוסד לביטוח לאומי

החברה פשטה את הרגל – העובדים יפוצו על ידי המוסד לביטוח לאומי

חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד נחקק כדי להגן על העובדים שזכויותיהם נפגעו כתוצאה מקשיים, שאליהם נקלע מקום עבודתם ובשל קשיים אלה ניתן צו פירוק או פשיטת רגל.

בהתאם לחוק, עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לתשלום גמלה מהביטוח הלאומי הכוללת את התשלומים האלה, שמעסיקו נשאר חייב לו, עד לסכום המקסימאלי הקבוע בחוק:

1. שכר עבודה 
תשלום שכר עבודה שלא שולם על ידי המעסיק יהיה עבור תקופה של עד 12 חודשים. גובה התשלום לא יפחת מסכום שכר מינימום ובהתאם להיקף משרתו של העובד.

2. פיצויי הפיטורין 
לעובד שכנגד מעסיקו ניתן צו פירוק / פשיטת רגל עד ליום 31.07.2009 – 86,480 ₪ החל מיום 01.01.2014 ונכון גם לשנים 2015/6.

3. תשלום לקופת הגמל
במקרים בהם המעסיק לא העביר לקופת הגמל של העובד את כספי המעסיק או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם, ישולמו כספים או לקופת הגמל של העובד על ידי המוסד לביטוח לאומי.
המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בתוספת הפרשי הצמדה מיום שנוצר החוב עד ליום התשלום בפועל, עד לסכום מקסימלי הקבוע בחוק – 17,296 ₪.

תנאי הזכאות:

כאמור הגמלה הכוללת את שכר העבודה, פיצויי הפיטורין ותשלום לקופת הגמלה, תשולם לעובד שכיר בלבד, אם התקיימו התנאים הבאים.

1. ניתן צו פשיטת רגל או פירוק – בית המשפט המחוזי הוציא נגד המעסיק צו והכריז עליו כפושט רגל, או הוציא צו לפירוק החברה, או צו לפירוק שותפות, או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה.
2. מינוי נאמן או מפרק
3. אישור הנאמן או המפרק – פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה.

ניכויים מתשלום הגמלה:

מהגמלה שתאושר ינוכו הסכומים המתחייבים מהחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
כדי למנוע עיכובים בטיפול בתביעתך לקבלת קצבאות על פי חוק זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד, יש למלא בדייקנות את כל הפרטים בטופס התביעה ולצרף את המסמכים ולהגיש את התביעה לנאמן או למפרק בהקדם האפשרי.

למידע נוסף על עורך דין ביטוח לאומי

דילוג לתוכן