לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

13 + 8 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

נכה נזקק

אדם שנפגע בעבודה והוכר כנפגע עבודה יקבל דמי פגיעה במשך 91 ימים, לאחר מכן המבוטח יקבל זימון לביטוח לאומי ויקבעו נכויות זמניות בתיק בגינן יקבל המבוטח קצבאות מידי חודש מביטוח לאומי. אדם שאיבד את יכולתו לעבוד ואינו מסוגל לעבוד בעקבות פגיעתו יוכל להגיש תביעה לנכה נזקק. מטרת תקנה 18 א' לסייע למבוטחים שאינם מסוגלים לעבוד או סיכוייהם למצוא עבודה חדשה הם נמוכים.

תקנה 18 – הכרה כנכה נזקק

על פי תקנה 18 א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 1956 המוסד לביטוח לאומי יבחן את הפגיעה או מחלה שהוכרה כתאונת עבודה ואת יכולותיו התעסוקתיות של הנפגע ויקבע אם האדם איבד את יכולתו לעבוד. ככל שיקבע שאיבד את יכולתו לעבוד תקבע לו נכות נזקקת וישולם לו 75% משכרו. לא ניתן להגיש תביעה לאחר גיל פרישה. אדם שנמצא בהכשרה מקצועית יחשב ככזה שיש לו סיכוי סביר לעבוד.

לא תשולם נכות נזקקת יותר מ – 75% משכרו של אדם, שכיר או עצמאי על פי ממוצע 3 חודשים טרם הפגיעה.

אדם שעובד במתכונת מצומצמת, כלומר אדם שהפחית את שעות העבודה, לא יחשב כנכה נזקק וצריך להוכיח כי הוא לא עובד בכלל. לעומת זאת אדם שעובד בעבודה מזערית לצורך תהליך שיקומו בלבד יחשב כנכה נזקק בביטוח לאומי.  גם עצמאים זכאים לקבל תוספת קצבה בגין נכה נזקק.

 

הליך תביעה להכרה כנכה נזקק

יש להגיש טופס בל 279 בטופס זה יצהיר התובע כי לא  חזר לעבודה לאחר פציעתו או מחלתו שהוכרה, בטופס נכה נזקק התובע יחתום על הצהרתו ויצרף את ההצהרה של מעסיקו. ככל ואדם יצרף ימי מחלה או אישור רופא תעסוקתי כי אינו מסוגל לעבוד – הדבר יסייע בעת הגשת התביעה.

בתביעה לנכה נזקק יש להתייחס לעובד וליכולתו התעסוקתיות במקום העבודה – עובד שעבד ואינו מסוגל לחזור לעבודתו ומעסיקו לא הציע לו עבודה חלופית יראו אותו כמי שאין לו סיכוי לחזור לעבודה, לעומת אדם שמעסיקו הציע לו עבודה אחרת יחשב ככזה שלא איבד את יכולותיו לעבוד.  בבקשה ניתן להתייחס למצב במשק ויכוליו של אותו עבד ספציפי בהתאם ליכולתיו, ניסיונו והשכלתו למצוא עבודה לאותה תקופה.

עצמאים 

אדם שעובד בחברה בע"מ ועובד שכיר תבחן יכולתו לעבוד כשכיר והכנסותיו מהחברה, ככל וישנן הכנסות מהחברה לא תאושר קצבתו, כך גם לגבי עוסק מורשה או זעיר, במקרים אלו המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל דוחות רווח והפסד ודוחות שומה של המבוטח כדי לאמוד את הכנסותיו.

 

הכנסות לשם בחינת נכה נזקק

דמי לידה, דמי אבטלה יחשבו כהכנסה אחרת לעומת הכנסה של דמי הבראה, משכורת י"ג והפרשי שכר בנוגע לעבר -לא יחשבו כהכנסה.

 

מה קורה בתום 4 חודשים? 

המוסד לביטוח לאומי מאשר תקופה נזקקת בת 4 חודשים בלבד. ככל שהאדם עדיין לא חזר לעבודה יגיש תביעה חדשה יצרף שוב את טופס מס 279 יחתים את המעסיק מחדש ויגיש את התביעה.

 

ערער

הרשות הקובעת את הנכות הנזקקת הינה פקידת שיקום יחד עם פקיד התביעות. ככל שהתביעה מסורבת ניתן להגיש ערער, לאחר הגשת ערער תקבע לתובע ועדה שתדון בקביעת הרשות הקובעת ומנגד טענותיו של התובע.

חשוב לציין כי המוסד לביטוח לאומי לא בוחן רק את יכולתו של האדם לעבוד בעיסוקו הספציפי, לדוגמא שחקן כדורגל – לא תבחן רק יכולתו לעבוד כשחקן כדורגל אלא האם יכול לעסוק בעיסוק אחר נוכח פגיעתו וככל והתשובה לכך כי אינו מסוגל לשחק כדורגל אבל מסוגל לעבוד עבודה אחרת – לא תאושר קצבתו.

עורך הדין המטפל בתיק יתייחס למכלול הטענות שהרשות הקובעת שוקלת בעת מתן ההחלטה. בכל תיק המתנהל במשרדנו ונראה כי אדם איבד את יכולתו לעבוד כתוצאה מהפגיעה – מוגשת תביעה לנכה נזקק. ככל ויש בידי התובע טענות לפיהן אינו מסוגל לעבוד ואינו עובד בפועל הוא יקבל נכה נזקק.

 

מידע נוסף

כסא גלגלים - גמלת נכות - ילד נכה - נכות כללית - ביטוח לאומי - ילד נכה עם ליקוי - גמלה לילד נכה

הגשת תביעה לגמלת ניידות

יש לכם ליקויים ברגליים (ע"פ רשימת הליקויים) המגבילים אתכם בניידות? המאמר הבא בשבילכם. כיצד ניתן להגיש תביעה עבור גמלת ניידות? מהם סוגי ההטבות הנכללות בגמלה? מי אינו זכאי לגמלת ניידות?

מה נותנים אחוזי נכות - תביעה לנכות

אחוזי נכות - מה הם נותנים?

על מנת לקבוע את דרגת אי כשירות האדם, יש צורך לעבור ועדה רפואית בביטוח לאומי. ועדה זו אחראית על קביעת אחוזי הנכות הרפואית. אם כן, כיצד נקבעים אחוזי הנכות? מה קורה בתביעות נפגעי עבודה?

 

אובדן כושר עבודה

קצבת ניידות

קצבת הניידות מהווה חלק משורת ההטבות הניתנות ע"י ביטוח לאומי. מי הם זכאי הקצבה? מי קובע את המוגבלות בניידות? מהם הסוגים הקיימים לקצבת ניידות ואילו בקשות ותביעות ניתן להגיש במסגרת קצבת הניידות? האם ניתן להגיש עבור כל סוגי הליקויים?

 

דילוג לתוכן