לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

11 + 8 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

 

 

עמוד הבית » עורך דין לענייני עבודה » שימוע שלא כדין והשלכותיו

 

שימוע שלא כדין

שימוע שלא כדין הוא למעשה שימוע שנערך לפרוטוקול בלבד או במילים אחרות "שימוע למראית עין" יזכה את העובד הנפגע בסעדים. במקרים חריגים, בית הדין לעבודה עשוי אף לבטל את הפיטורים ולהשיב את העובד למקום העבודה.

סכום הפיצוי כאמור עשוי להגיע למספר משכורות, תלוי בוותק של העובד במקום העבודה ובחוסר תום הלב בהליך הפיטורין.

זכות הטיעון:

על פי הפסיקה נקבע כי זכות השימוע איננה מטבע לשון, אין לראות בה `טקס` גרידא שיש לקיימו, כדי לצאת לידי חובה אלא זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו המשפטית ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולענייניו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה.
זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הטענות המועלות נגדו ולתת תגובתו להן.

להלן הכללים לביצוע שימוע כדין:

  1. על המעביד לזמן את העובד לשימוע. רצוי מס` ימים מראש ובהודעה בכתב. בהודעה יצויינו הסיבות שבגינן נשקלת הפסקת עבודתו של העובד. העובד זכאי לדעת מראש מה הטענות הנטענות נגדו, ולהתכונן אליהם בהתאם.
  2. יש למסור לעובד את המסמכים הנחוצים לו לשם הבנת הטענות המועלות כנגדו.
  3. העובד רשאי להיות מיוצג בשימוע על ידי אדם מטעמו לרבות עו"ד.
  4. המעסיק חייב לנהל את הליך השימוע `בלב פתוח ובנפש חפצה` מתוך מוכנות אמיתית לשמוע את דברי העבוד ואת טיעוניו.
  5. על המעסיק לנהל פרוטוקול של השימוע.
  6. לאחר השימוע נדרש המעסיק לשקול את טענות העובד ולמסור את הודעתו לעובד תוך מספר ימים.

שימוע טרם פגיעה בתנאי העבודה של העובד:

בתי הדין לעבודה פסקו כי לכל החלטה על שינוי תנאי ההעסקה יש להקדים ולקיים הליך של
שימוע. בית הדין האזורי לעבודה דן במקרה של מעסיקה שהחליטה בחד צדדיות על מהלך שבצידו
קיצוץ של 30% משכר העובדת, והודיעה לעובדת על ביצוע הקיצוץ בשיחת טלפון כאשר העובדת
היתה מצוייה בחופשת מחלה.

בית הדין חזר על ההלכה כי לכל החלטה על שינוי תנאי ההעסקה יש להקדים ולקיים הליך של
שימוע.

עובד המועסק לתקופה קצובה:

בתי הדין לעבודה פסקו כי הכלל הוא שהעסקה לתקופה קצובה בלבד אינה מקנה לעובד זכות לשימוע טרם פיטוריו ממקום העבודה, ואולם ככל שהעובד הועסק לתקופה קצובה המתחדשת מפעם לפעם, או כאשר קמה לעובד ציפייה לגיטימית שההתקשרות החוזית עמו לא תסתיים מאליה, אין החוזה פוקע מאליו, וזכות הטיעון קמה לעובד.

התייעצות עם עורך דין דיני עבודה תפיק את המקסימום למימוש זכויותך 

דילוג לתוכן