לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

15 + 13 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

מה נותנים אחוזי נכות?

עמוד הבית » עורך דין ביטוח לאומי » מה נותנים אחוזי נכות?

ישראלים רבים זכאים לתשלום קצבת נכות כללית על ידי המוסד לביטוח לאומי, עקב נכות גופנית, שכלית או נפשית. הקצבה משולמת למי שעקב נכותו – הכושר שלו לתפקד במשק ולהשתכר נפגע או צומצם בשיעור של לפחות 50%, הקצבה מיועדת גם לעקרת בית שכושר התפקוד שלה נפגע ב-50% ומעלה. אז מה זה נותנים אחוזי נכות ולמה צריך אותם?

כדי לקבוע את דרגת אי הכושר של האדם, יש לעבור ועדה רפואית בביטוח לאומי, הוועדה אחראית על קביעת אחוזי הנכות הרפואית. זהו תהליך מורכב ולא פשוט, לכן מומלץ לפנות לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורכת דין המתמחה בדיני הביטוח הלאומי.

כיצד נקבעים אחוזי נכות?

אחוזי נכות נקבעים על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, הם משקפים את אחוז הפגיעה בתפקודו של אדם. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי קובעת את אחוז הנכות לפי רשימת מבחנים רפואיים שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי. הרשימה הרפואית כוללת את אחוזי הנכות לכל ליקוי רפואי, כך לדוגמה אדם שרגלו נקטעה בפרק הירך יקבל נכות רפואית של 80% לפי סעיף 47 (6)(א).

אם יש לאדם כמה מחלות ובעיות רפואיות, ורופא מומחה קבע אחוזים לכל בעיה ומחלה בנפרד, מחשבים את אחוז הנכות לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות ולא באמצעות חיבור הסכומים שלהם.

לאחר קביעת אחוזי הנכות, פקיד התביעות של ביטוח לאומי יקבע האם המבוטח הוא נכה או עקרת בית נכה, ועליו לקבוע את דרגת אי הכושר. דרגת אי הכושר קובעת כיצד מידת הליקוי של המבוטח משפיעה על הכושר שלו לעבוד, להשתכר ולשוב לעבודה מלאה או חלקית. הדרגה קובעת גם את מידת יכולתו של המבוטח לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש המתאים להשכלתו, למצב בריאותו ולכושרו הגופני. יש 4 דרגות אי כושר אפשריות: 60%, 65%, 74%, 100%.

בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה למבוטח – המבוטח זכאי לקצבת נכות כללית. כמו כן הוא זכאי להטבות ולקצבאות (ארנונה, מים חשמל) נוספות כמו תוספת עבור ילדים, תוספת עבור בן או בת הזוג, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי (בתנאים מסוימים), תעודת נכה, תג חניה לרכב (בכפוף לקריטריונים שנקבעו), הנחות והטבות מארגונים נוספים, סיוע מתומך בקבלת החלטות ועוד.

ראוי לציין כי יש מגוון קריטריונים לקביעת הזכאות לקצבת נכות, ואחוזי הנכות מהווים רק קריטריון אחד מתוכם. לכל קצבה המשולמת על ידי המל"ל נקבעו קריטריונים שונים, ויש הבדל משמעותי בין תביעה לקצבת נכות כללית לבין תביעה בגין נכות מעבודה או תביעת מחלת מקצוע.

לאחר שהבנו מה נותנים אחוזי נכות יש להיערך נכון לקראת הוועדה הרפואית בביטוח לאומי.

היערכות נכונה לקראת הפגישה בביטוח לאומי

לאחוזי נכות הנקבעים לתובעים בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי יש חשיבות רבה מאחר וכל אחוז יכול להשפיע על גובה הפיצוי, לעיתים אחוז בודד משפיע על פיצוי כספי של מאות אלפי שקלים. מאחר וידוע כי הוועדות הרפואיות ופקידי התביעה של המוסד לביטוח לאומי מציבים קשיים בפני התובעים ומשקפים מדיניות מינימליסטית בקביעת אחוזי נכות, יש להיערך נכון לקראת הפגישה בביטוח לאומי.

לאחר הגשת התביעה מקבלים זימון לוועדה רפואית של המל"ל. רבים מגיעים ללא הכנה לוועדה הרפואית והיערכות מתאימה, לכן הם מתקשים לממש את הזכויות המגיעות להם על פי חוק. זו הסיבה מדוע חשוב לקבל ייעוץ וליווי משפטי צמוד הניתן על ידי איש מקצוע המתמחה בדיני ביטוח לאומי, בנוהלי העבודה של הוועדות הרפואיות ובהיערכות מקצועית לקראת הדיון בוועדה הרפואית.

היערכות נכונה לקראת הוועדה הרפואית כוללת איסוף כל המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל ליקוי רפואי. המטרה היא להגדיל את אחוזי הנכות הנקבעים למבוטח, לכן יש להכין את המסמכים לכל ליקוי או מחלה. בנוסף, יש להכין מסמכים רפואיים בהתאם לרשימה המפורטת המופיעה באתר ביטוח לאומי, בהתאם לסוגי הליקויים מהם סובלים. יש להצטייד בחוות דעת רפואית מרופא מומחה, ולקראת הוועדה כדאי להכין מסמך המפרט את המחלות והליקויים הרפואיים, לציין קשיי תפקוד בעבודה ובפעולות יומיומיות וכדאי לאסוף מסמכים רפואיים עדכניים נוספים.

מהן סוגי הפגיעות שבגינן ניתן לנסות לתבוע קצבת נכות כללית מביטוח לאומי?

הזכאות לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי היא רק עבור מבוטחים תושבי ישראל, מעל גיל 18, שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה מהעבודה, כל עוד הליקוי הגופני, הנפשי או השכלי נובעים ממחלה, תאונה או מום מלידה.

סוגי הפגיעות שבגינן מומלץ להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות כללית הם רבים וכוללים בין היתר תאונות עבודה, תאונות דרכים, מחלות מקצוע, מום מלידה, רשלנות רפואית, תאונות מקריות כמו פציעה מנפילה.

חשוב לדעת כי נכות כתוצאה מפגיעה בשירות הצבאי, בפעולות טרור ואיבה או מפגיעה בעבודה מזכה בקצבאות ובשיקום מכוח חוקים אחרים, ולא מכוח חוק הנכות הכללית, לכן חשוב לקבל ייעוץ מקצועי לפני הגשת התביעה ולפעול נכון מול הגורמים הרלוונטיים.

מה ההגדרה של נכה לפי חוק הנכות של ביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי מגדיר "נכה" כתושב ישראל בגילים 65-18 או 60-18 לנשים, שנכותו הרפואית אשר הוגדרה על ידי ועדת הרופאים של המוסד לביטוח לאומי, מפחיתה את כושרו להשתכר כך שנקבעה למבוטח לפחות 60% אי כושר עבודה (לאישה עקרת בית נקבע אי כושר עבודה בשיעור של 50% ומעלה) וכל עוד הכנסותיו לא עולות על 25% מהשכר הממוצע במשק, או אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות בגין מספר ליקויים, ליקוי אחד בשיעור של 25% לפחות.

איך נקבעים אחוזי הנכות בוועדות הרפואיות של המל"ל?

אחוזי הנכות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית נקבעים על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) מפרטות את אופן החישוב של הנכות הרפואית.

לאחר הדיון בוועדה הרפואית, רופא הוועדה אחראי על קביעת אחוזי הנכות על פי ספר המבחנים הרפואיים. בנוסף, הרופא קובע את תאריך תחילתה של הנכות הרפואית והאם היא קבועה (לצמיתות) או זמנית. במקרה שנקבעה נכות זמנית, ביטוח לאומי יזמן את המבוטח לוועדה רפואית נוספת וידרוש ממנו להמציא מסמכים רפואיים עדכניים, לקראת תום תקופת הנכות הזמנית.

את הנכות הרפואית מחשבים לפי שקלול של אחוזי הנכות שנקבעו לכל ליקוי רפואי או מחלה, אם מתקבל מספר עם שבר מעגלים את החישוב כלפי מעלה.

דוגמאות לפיצויים לפי אחוזי נכות שונים

דוגמה לחישוב אחוזי נכות למבוטח הסובל ממחלת לב ומסוכרת:

אם נקבעה למבוטח נכות רפואית של 40% בגין מחלת לב ונכות רפואית של 20% בגין מחלת הסוכרת – אחוז הנכות המשוקלל יהיה 52%.

מהם אחוזי נכות לצמיתות

הוועדה הרפואית יכולה להחליט שמצבו של הנפגע קבוע ולא צפוי להשתנות, במקרה זה הוועדה תקבע דרגת נכות לצמיתות. אם הוחלט על נכות קבועה (לצמיתות) הוועדה הרפואית בודקת האם הנכות משפיעה על יכולות של הנפגע לחזור לעבודה.

ראוי לציין כי מבחינת הביטוח הלאומי, המושג אחוזי נכות לצמיתות אינו מתאר מצב לתמיד מאחר ומצב רפואי יכול להשתנות לטובה או לרעה בעתיד. אם המצב הרפואי השתנה לרעה ניתן להגיש תביעה להכרה בהחמרת המצב הרפואי.

סכום הקצבאות נקבע לפי דרגת אי הכושר שנקבעה (נכון לינור 2022):

  • דרגה מלאה בשיעור 75% או 100% – קצבה חודשית בסך 3,700 ₪.
  • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית בסך 2,522 ₪.
  • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית בסך 2,273 ₪.
  • דרגה מלאה בשיעור 60% – קצבה חודשית בסך 2,135 ₪.

כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה?

הזכאות לתג חניה לנכה מחייבת עמידה באחד מהתנאים הבאים:

  • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה עקב מוגבלות רגליו.
  • נכה שדרכת הנכות שלו היא לפחות 60%, והתנועה בדרכים ללא רכב עלולה לפגוע ולהחמיר את מצב בריאותו.
  • נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגליים על מנת להתנייד.

לפרטים נוספים ומידע מעודכן

איך אפשר לבקש סיוע מהאגף לנכות הכללית והאם זה מומלץ?

במסגרת ההליך לקביעת אחוזי הנכות וקבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, הפקיד של המל"ל יכול להציע ולהמליץ למבוטח המעוניין להגיש תביעה, לגשת אל האגף לנכות כללית. ניתן לקבל סיוע מהאגף לנכות כללית עד סיום תהליך התביעה מאחר ועד קביעת אחוזי הנכות ייתכן ויחלפו חודשים רבים. על פניו, זו הצעה מפתה מאוד מאחר והתובע יכול לקבל הבטחת הכנסה וסיוע בהוצאות השוטפות.

יחד עם זאת, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין לביטוח לאומי לפני שפונים לסיוע מהאגף לנכות כללית, כיוון שאם מקבלים סיוע עד קביעת אחוזי הנכות, קשה לדרוש פיצוי רטרואקטיבי ולממש את קצבת הנכות שנקבעה לפי אחוזי הנכות בפועל.

מה קורה בתביעות של נפגעי עבודה?

אלפי ישראלים נפגעים במסגרת עבודתם, ונפגעי עבודה רשאים לתבוע את המוסד לביטוח לאומי. עם זאת, יש הבדל משמעותי בין תביעה לקבלת קצבת נכות כללית לבין הגשת תביעה לקבלת קצבה עקב תאונה עבודה או מחלת מקצוע. בביטוח לאומי מכירים בשני סוגים של זכאויות על רקע של פגיעה בעבודה – תאונת עבודה ומחלת מקצוע.

במקרה של תביעת נפגע עבודה ניתן להגיש גם תביעת נכה נזקק אם הנכות הזמנית היא משמעותית ומונעת מהנפגע לעבוד ולהתפרנס. אם המל"ל מאשר את התביעה הנפגע יוכר כנכה בשיער של 100% גם אם הנכות הרפואית שנקבעה לו נמוכה יותר, ואפשרות זו עשויה להיות בעלת שווי כספי רב. בנוסף, נפגע עבודה יכול לנצל את תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי כדי להגדיל את שיעור הנכות לנפגעי עבודה עד לגובה של 50% מהשיעור שנקבע.

החלוקה של אחוזי הנכות עקב פגיעה בעבודה שונים מהחלוקה של אחוזי הנכות הכללית:

  • 8%-0% לא מקנים פיצוי.
  • 18%-9% מענק חד פעמי אם האחוזים נקבעו לצמיתות, ועד קבלת האחוזים לצמיתות ניתן לקבל קצבה חודשית זמנית.
  • 20% ומעלה מקנים זכאות לקצבה חודשית קבועה.

מה זה מיקרו טראומה ומה הבעייתיות בהגשת תביעה על מיקרו טראומה?

בפרק העוסק בתאונות עבודה יש תת פרק העוסק במצבים של מיקרוטראומה. מצב של מיקרו טראומה מתאר מקרה שבו המגבלה הגופנית נגרמה עקב חבלות קטנות ומצטברות, תנועות חוזרות ונשנות, חבלות קטנות אך רבות וקבועות. כך לדוגמה, ניתן להוכיח כי הפגיעה בעבודה נובעת ממאמץ של שנים בנהיגת משאית, כאשר המאמץ הביא לליקוי גופני כמו פריצות דיסק וכאבי גב חמורים.

עם זאת, הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי עקב מקרה של מיקרו טראומה היא חוויה לא פשוטה מאחר ואין טופס ייעודי למיקרוטראומה, ופקיד ביטוח לאומי יבקש למלא טופס מחלת עבודה וטופס תאונת עבודה. ידוע כי בביטוח לאומי מנסים להקשות על נפגעי עבודה ולהימנע מתשלום קצבאות ופיצויים, וחשוב לקבל ייעוץ משפטי ולמלא את הטפסים נכון, בדגש על ציון התאריך שבו אירעה המחלה או התאונה.

למה חשוב להגיש את התביעה מהר?

חשוב להגיש את התביעה מהר ככל הניתן, למרות שאין התיישנות בהגשת התביעה לקבלת קצבת נכות. בביטוח לאומי לא טורחים להסביר לנפגעים כי יש קנס המוטל עבור כל חודש איחור בהגשת התביעה, וכדי להימנע מהקנס ומהפגיעה בתגמולים המגיעים על פי חוק יש להגיש את התביעה מהר.

דילוג לתוכן