תחילה נקבע ללקוח 9.75% הוגש ערעור ונקבעה 42% נכות צמיתה.