לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

11 + 6 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

התקיימות יחסי עובד מעביד

דיני עבודה

עמוד הבית » דיני עבודה » התקיימות יחסי עובד מעביד

היותו של אדם “עובד” או “קבלן עצמאי” נקבעת על פי מהות היחסים שנוצרו הלכה למעשה בין הצדדים. מעמד זה אינו נקבע על פי התיאור בפורמאלי שהוסכם על ידי הצדדים או הוכתב על ידי אחד מהם, אלא נקבע מבחינה משפטית על פי נסיבות המקרה כהווייתן בפועל.

כלומר לצורך הקביעה מתי מתקיימים “יחסי עובד – מעביד”, קבעו הן ביהמ”ש העליון והן בית הדין הארצי לעבודה, פעמים רבות, כי המבחן הקובע לצורך הכרעה בסוגייה זו הוא מבחן הנסיבות כהווייתן בפועל ולא מבחן פורמאלי / טכני. בפסק דין מור נ` בית הדין הארצי לעבודה נקבע כי המבחן הוא “המבחן המעורב”, אשר בוחן את מכלול הסממנים והעובדות הנוגעים למהות ביחסים בין הצדדים.

עורך דין דיני עבודה מנהל ומסייע במיצוי הזכויות על פי החוקים

להלן נעמוד על מבחני העזר, אשר נקבעו על פי מבחן זה:

  • לפי מבחן ההשתלבות במפעל – למבחן זה יש שני פנים: פן חיובי, אשר לפיו הפקודה של העובד במקום העבודה נחוצה לצורך הפעילות הרגילה והתקינה של העבודה ושמבצע העבודה מהווה חלק מהמערך הארגוני והרגיל של מקום העבודה ועל כן איננו “גורם חיצוני”. אחד הביטויים המרכזיים לפן זה הוא בבחינה האם הרחקתו של האדם שבו מדובר תפגע בפעילות הרגילה, היומיומית והשוטפת של מקום העבודה. הפן השני הוא הפן הפלילי, אשר בוחן האם האדם בו מדובר אינו בעל עסק עצמאי משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני, כשהעובדה שלאדם המדובר יש קשרים עסקיים עם לקוחות נוספים איננה שוללת יחסי עובד מעביד בינו ובין לקוח.
  • לפי מבחן כלי העזר לביצוע העבודה – האם העובד משתמש בכלי עזר אישיים שלו על מנת לבצע את עבודתו, כשהכל תלוי בטיב הכלי, בשווי הכספי ובמשקל שנועד לו במסגרת ההתקשרות בין הצדדים.
  • מבחן הקשר האישי – זהו מבחן שלילי לפיו בהעדר קשר אישי לא ייחשב אדם לעובד, אולם עצם הקיום של קשר אישי אינו מביא בהכרח למסקנה כי היחסין בין הצדדים הינם יחסי עובד מעביד. בנוסף לכך, נבחן האם ישנה זכות להעביר את ביצוע העבודה לאדם אחר ולא לבצעה אישית.
  • צורת תשלום בשכר – האם השכר המשולם הוא על בסיס שעות העבודה בהן שהה העובד במקום העבודה, או שמא השכר משולם הוא על בסיס העבודה שנעשתה.

בכל מקרה שבו קיימת סוגיה באם מתקיימת מערכת יחסי עבודה בין העובד למעביד, בית הדין לעבודה יבחן ואף יישם את המבחנים. באם יקבע כי מתקיימים יחסי עובד מעביד, המעביד ישלם את כל הזכויות לעובד על פי חוק.

כתבות נוספות

שיכולות לעניין אותך…

מה תפקידו של עורך דין אובדן כושר עבודה ?

מה תפקידו של עורך דין אובדן כושר עבודה ?

אובדן כושר עבודה הוא אירוע דרמטי וטראומטי, ומבוטחים רבים מוצאים עצמם מגישים תביעת אובדן כושר עבודה – ונדחים ממש על הסף. לצערנו, ניתן אף לומר כי מרבית התביעות המוגשות מדי שנה נדחות, והסיבות לרוב ממש לא מתיישבות עם המציאות. חברות הביטוח מנצלות את העובדה שמבוטחים מגישים תביעות לבדם, כשהם אינם בקיאים בחוק ובזכויות שלהם, על מנת להימנע מתשלום

איך מגישים תביעה נגד משרד הביטחון

איך מגישים תביעה נגד משרד הביטחון

מי שמשרת בגופי ביטחון ציבוריים כמו צבא, משטרה, שירות בתי הסוהר, שב”כ או מוסד, חשוף במהלך עבודתו לפגיעה פיזית, נפשית ולמחלה. במידה שזו מתרחשת, ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון – הן כמשרתי סדיר והן כמשרתי מילואים. כיצד עושים זאת, ומהו ההליך? כל התשובות לפניכם.

דילוג לתוכן