לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

11 + 13 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

עורך דין לענייני עבודה

עמוד הבית » עורך דין לענייני עבודה

עו"ד יפית אוחנה הינה עורך דין לענייני עבודה שמייצגת בבתי הדין לעבודה למעלה מעשור. השאיפה בניהול תיק בדיני עבודה היא להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח, תוך שימת דגש על איכות ומקצועיות.

עורך דין דיני עבודה שמנוסה, מבין מנהל ומסייע במימוש החוקים עבור העובד והמעביד ישיג עבור הלקוח את התוצאה הטובה ביותר עבורו – זהו צדק שנעשה כשהוא מגובה בחוקים ודינים מאוד ברורים שמטרתם היא טיפול בתרחישים שהם על הגבול האפור של החוק,  הבנה של המקרה או התרחיש במקביל להבאת כל הנתונים של המקרה בצורה מקצועית תסייע לעובד ואו למעביד להשתמש בחוקים ובדינים למטרה להם הם נועדו.

בישראל ישנם דינים וחוקים הקשורים למקום העבודה, העובד בכל עבודה ובכל תפקיד זכאי לזכויות הרשומות בחוק, מעסיקים רבים המתעלמים מהחוקים הרבים המפורטים בחוק, התעלמות זו עלולה לגרום לפגיעה בזכויות השונות של העובד, לעיתים עקב חילוקי דעות , עזיבת מקום עבודה או פגיעה במהלך עבודה נוצר מצב בו אין מנוס מלערב עורך דין דיני עבודה, זהו עורך דין המתמחה בדיני העבודה השונים, המגוונים שהוגדרו מראש למספר מצבים והתרחשויות במקומות עבודה שונים, החוקים והדינים שהוגדרו ממצים את המצבים השונים וקובעים כמתבקש את הצודק.

מתי מומלץ להיעזר בסיוע משפטי של עורך דין לענייני עבודה?

עורך דין דיני עבודה מומלץ לשכור בכל מצב בו אתם מרגישים שקופחתם במקום העבודה או בכל סיטואציה בה אם לא בטוחים מה הזכויות שלכם בהתאם לחוק.

ישנם לא מעט סיטואציות בהם מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה, בין היתר:

  • פיטורין
  • פיטורים עקב הרעת תנאים
  • פיצויי הלנת שכר, שעות נוספות
  • זכויות נשים בהריון
  • פיטורים
  • יחסי עובד מעסיק – קבלן עצמאי
  • חילופי מעסיקים
  • ועוד…

ניהול תביעה בענייני עבודה ללא ייצוג עורך דין מומחה לדיני עבודה

לא מעט מעסיקים ועובדים שנמצאים בשוק העבודה עשרות שנים נוטים לעתים רחוקות שההיכרות שלהם עם החוק בנוגע לזכויות עובד ומעביד הינה היכרות מספיקה כדי שיוכלו לייצג את עצמם – זוהי טעות אבסולוטית שיכולה לעלות לכם בתיק המשפטי.

רק עורך דין לדיני עבודה שמכיר את רזי מערכת המשפט לדיני עבודה בישראל יכול להבטיח לכם ייצוג הולם ואופטימלי.

מדריך סוגיות נפוצות של עובדים ומעסיקים

החזר הוצאות נסיעה

תקרת החזר הוצאות הנסיעה הנסיעה ליום עבודה נקבע בצו ההרחבה ומתעדכן מעת לעת.

סכום החזר הוצאות נסיעה מרבי

שנה

עד לסכום מרבי של 25.20 ₪ ליום עבודה

2012

עד לסכום מרבי של 25.20 ₪ ליום עבודה

2013

עד לסכום מרבי של 26.40 ₪ ליום עבודה

2014

עד לסכום מרבי של 26.40 ₪ ליום עבודה

2015

 

העובד הזר יקבל מהמסעדה פיצוי

בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל את תביעתו של עובד מטבח במסעדה מאריתראיה לפיצויים בשל עזיבה מרצון וכן עבור שעות נוספות וזכויות סוציאליות. על פי כתב התביעה התובע עבד כשוטף כלים וכעובד מטבח במתכונת עבודה בת 253.5 שעות עבודה חודשיות.

ראה מידע נוסף

חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית הוא החוק המסדיר את זכויות העובדים בישראל לקבל חופשה שנתית, יחד עם זאת עם קבלת תיק, מבוצעת בדיקה יסודית של חוזה העבודה האישי ובהסכמים קיבוציים בהם נקבעים בדרך כלל תנאי חופשה טובים יותר.

עובד המועסק שישה ימים בשבוע עובד המועסק חמישה ימים בשבוע מספר שנות ותק במקום עבודה
12 יום 10 יום בעד כל אחת מארבע השנים הראשונות
14 יום 12 יום בעד השנה החמישית
16 יום 14 יום בעד השנה השישית
18 יום 15 יום בעד השנה השביעית
יום נוסף על כל שנת עבודה, עד לחופשה של 28 יום בעד השנה השמינית ואילך

צבירת ימי חופשה:
חוק חופשה שנתית אוסר על צבירת חופשה. עם זאת רשאי העובד בהסכמת המעסיק, לנצל רק חלק מימי החופשה שצבר (אך לפחות שבעה ימים בשנה) ולצרף את היתרה שלא נוצלה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.

פיצויי פיטורין

הכלל הוא שעובד יהיהי זכאי לתשלום פיצויי פיטורים אם עבד שנה אחת ברציפות. מעסיקים רבים פיטרו את העובדים בטרם מלאה שנה להעסקתם, וכך נמנעו משלם פיצויי פיטורים. מכאן למעשה נולד המונח `הדלת המסתובבת` , כאשר עובד אחד יוצא בטרם מלאה לו שנה, ועובד חדש נכנס לאותו תפקיד בדיוק וחוזר חלילה.

על פי חוק פיצויי פיטורין, פיצויי פיטורין מחושבים על פי מכפלת משכורותו האחרונה של העובד בשנות הוותק שלו. עם זאת בתקנות פיצויי פיטורים ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת הקובעת לעניין חישוב פיצויי פיטורין:

חישובי פיצויי הפיטורים

הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה הם שכר היסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה. גמול בגין שעות נוספות שמבצע עובד במסגרת עבודתו אינו חלק מן המשכורת הקובעת לצורך חישוב פיצויי פיטורין.

המשכורת לעניין חישוב פיצויי פיטורין אופן ההעסקה
שכר אחרון עובד בשכר חודשי
ממוצע ימי/ שעות עבודה של 12 חודשי עבודה שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף אחרון ליום / שעה עובד בשכר יומי / שעתי
שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים. עובד בשכר בסיס + עמלות
החישוב יעשה עבור כל תקופת עבודה בנפרד, כאשר לגבי התפקיד הראשון תחושב המשכורת בהתאם לשכר עובד אחר בתפקיד זהה, נכון ליום סיום יחסי העבודה. עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו

הפסיקה קובעת כי פיטורים שנעשו לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים.
בסעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי יראו העובד עבד ברציפות במקום העבודה גם אם חלה: הפסקה מחמת שרות צבאי, חופשה שנתית, שביתה או השבתה, תאונה או מחלה, ימי אבל במשפחה וכו`.

תשלום דמי הבראה

החובה לתשלום דמי הבראה מקורה בהסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום קצובת הבראה, אולם יש עובדים אשר זכאותם לתשלום דמי הבראה נובעת מהסכמים קיבוציים, צווי הרחבה או הסכמים ספציפיים ועל כן, כל עובד נדרש לבדוק האם חל על מקום העבודה הסכם אחר המקנה לו זכאות לתשלום דמי הבראה טובים יותר.
הזכאות לדמי הבראה קמה לעובד מבלי שיצטרך להוכיח כי שהה בבית הבראה, או בנופש.
על פי צו ההרחבה בדבר דמי הבראה, עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.
יחד עם זאת קבע בית הדין לעבודה במספר הלכותיו כי גם תקופת עבודה בת 10 חודשים תזכה בתשלום של דמי הבראה.

החל מיום 1.7.2015 מחיר יום הבראה לסקטורים הציבוריים ולפי צו הרחבה לסקטור הפרטי והציבורי:

המרכז לשלטון מקומי המגזר הפרטי  עובדי הוראה מוסדות ההסתדרות שירות המדינה 
  ₪425   ₪378 ₪  ₪425 ₪425  ₪425 תעריף
 9 ימים 5 ימים 7 ימים 5 ימים 7 ימים שנה 1
 9 ימים 6 ימים 7 ימים 6 ימים 7 ימים שנה 2
 9 ימים 6 ימים 7 ימים 6 ימים 7 ימים שנה 3
 9 ימים 7 ימים 9 ימים 7 ימים 9 ימים שנה 4 – 10
 10 ימים 8 ימים 10 ימים 8 ימים 10 ימים שנה 11- 15

דמי הבראה לעובד שעובד במשרד חלקית:
על מעסיק המעסיק עובד בחצי משרה, מחויב לשלם לו באופן יחסי לחלקיות המשרה שעבד.
לדוגמא עובד המועסק 12 חודשים במקום העבודה בהיקף של 50% משרה מלאה, המגיעים לו חמישה ימי הבראה, בעבור כל יום הבראה סך של 365 ₪.

כמה מגיע לעובד בעבור ימי ההבראה?
365 ₪ ליום הבראה X 5 ימי הבראה X 50% משרה = 1,095 ₪.

תשלום שעות נוספות

בסעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, נקבע כי יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות. החל מיום 1.7.2000 שבוע עבודה הוא 43 שעות עבודה בלבד ושכר השעה יחושב על בסיס של 186 שעות לחודש עבודה.

עבור שעתיים נוספות ראשונות זכאי העובד לתשלום של 125% משכר העבודה.

בעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מסך של 150% משכר העבודה.

האם עובד המועסק שישה ימים בשבוע זכאי לתשלום עבור שעות עבודה נוספות ביום שישי?

כן. עובד צריך לעבוד מקסימום 43 שעות עבודה בשבוע. כל שעה שבועית העולה על סך 43 שעות שבועיות מזכה את העובד בתשלום שעות נוספות.

האם עובד המועסק במשרה חלקית ונדרש להישאר שעות עודפות זכאי לתשלום עבור שעות נוספות?

התשובה היא לא. כל עוד העובד לא עבר את מכסת השעות היומית המותרת על פי כל דין, הוא אינו זכאי לתשלום בעבור שעות נוספות.

מי לא זכאי לשעות נוספות?

סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע שורה של תפקידים שאינם זכאים לגמול שעות נוספות : שוטרים, עובדי שירות בתי הסוהר, עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות.

גמול גלובלי עבור עבודה בשעות הנוספות, שבת וחג
עובד רשאי לקבל גמול עבור שעות נוספות או עבור עבודה בחג ושבתון במסגרת גלובלית (תוספת שעות נוספות גלובליות)
יודגש כי עובד שעבד מספר שעות גובה מזה שקבוע בהסכם העבודה זכאי לגמול עבור שעות אלה בנוסף לגמול הגלובלי הקבוע בהסכם.

למדריך המלא לחישוב שעות נוספות > 

תביעה לנכות כללית, עורך דין ביטוח לאומי

אירוע מוחי - תביעת נכות כללית

נפגעי אירוע מוחי המוכרים כנפגעי תאונת עבודה, זכאים לפטור מלא מהתשלום עבור ביטוח לאומי. מהן ההטבות הנבחרות של נפגעי אירוע מוחי? מהו היתרון בהכרה בתאונת עבודה? האם אדם יכול להמשיך לעבוד ולקבל קצבה במקרה של תאונת עבודה?

מה נותנים אחוזי נכות - תביעה לנכות

תביעת אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי

אירועים שונים עלולים לפקוד אותנו לעיתים, כמו למשל תאונת עבודה / מחלה – אלו עשויים שלא לאפשר לנו לתפקד כבעבר או לא יאפשרו לעבוד. מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה? כיצד להפעיל את הביטוח?

 

אובדן כושר עבודה

פגיעה ונכות מעבודה

חברת הביטוח של מעסיק והמוסד לביטוח לאומי פיצו את המבוטחת בסך כולל של 400,000 ₪ בגין תאונת עבודה. התובעת סבלה מקרע בכתף בעת עבודתה כאם בית אצל המעסיק ותבעה נכות מעבודה בעקבות כך.

 

דילוג לתוכן