לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

11 + 9 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

תאונת עבודה עצמאי

עמוד הבית » עורך דין תאונות עבודה » תאונת עבודה עצמאי

עובד עצמאי אשר נפגע בתאונת עבודה רשאי לתבוע את הביטוח הלאומי בגין תאונת עבודה ולקבל סעד כספי בגין היעדרותו. עצמאיים רבים מעדיפים לוותר מראש ולא לדרוש את המגיע להם כחוק. במאמר הזה ארחיב ואסביר מדוע חשוב לתבוע לאחר תאונת עבודה ואיך עושים את זה.

מהי תאונת עבודה עצמאי?

החוק מגדיר תאונת עבודה כאירוע פגיעה בו היה מעורב העובד העצמאי בדרכו אל העבודה, במהלך שעות העבודה או בדרך חזרה ממנה אל ביתו.
עובד עצמאי שסטה מדרכו הקבוע בדרך אל העבודה או בחזרה ממנה, לא יוכל להגיש תביעת תאונת עבודה למוסד לביטוח לאומי, אלא אם סיבת הסטייה הוחרגה על פי אחד משני הסעיפים הבאים:

  1.  סיבת הסטייה הינה תפילת בוקר במקום בו שאר העובדים נוהגים להתפלל.
  2.  סיבת הסטייה הינה לקחת או להחזיר את הילד מהמעון או מגן הילדים. גיל הילד מוגדר על פי חוק כגיל 10, אלא אם מדובר בילד הזקוק לליווי למסגרת החינוכית בגלל ליקוי גופני או שכלי.

מהם התנאים להכרה כנפגע עבודה בביטוח הלאומי עבור עצמאיים?

על מנת שעובד עצמאי יוכל להגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי עליו לעמוד בשני תנאים:

  1. העובד דיווח על עצמו בכל הרשויות כעובד עצמאי.
  2.  העובד שילם את דמי הביטוח הלאומי כחוק טרם הגשת התביעה.

שלבים להגשת תביעת תאונת עבודה לעצמאי

הדבר הראשון שעל עובד עצמאי לעשות בעת תאונת עבודה הוא למלא את טופס בל/283, טופס זה נקרא גם "הפניה לטיפול רפואי לעצמאי". בעזרת הטופס הוא יכול לקבל טיפול רפואי מיידי בבית חולים ציבורי או בקופת החולים בה הוא מבוטח.
בסיום הטיפול הרופא המטפל יעניק יחתום על "תעודה רפואית ראשונית על פגיעה בעבודה". תעודה זו מפרטת את סיבת הפגיעה, אופן הטיפול והמלצות לטיפול עתידי. את הטופס הזה יש לצרף לשאר המסמכים בכתב התביעה לביטוח הלאומי, ביניהם:

  1. מסמכים רפואיים
  2. תלושי שכר או טפסי 106 במהלך שלושת החודשים שקדמו לאירוע הפגיעה.
  3.  קבלות המתעדות תשלומים עבור הוצאות רפואיות כגון רכישת אביזרים או העסקת כוח עזר.
  4.  מסמך ייפוי כוח המאשר לעורך הדין לייצג את התובע מול הביטוח הלאומי.
    לאחר שהמסמכים הוגשו אל המוסד ביטוח לאומי, יתבקש העובד העצמאי להתייצב בפני ועדה רפואית שתקבע האם העובד העצמאי יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה או שיקבעו לו % נכות.

ערעור על ועדה רפואית של ביטוח לאומי

במידה והתביעה בביטוח לאומי נדחתה, ניתן להגיש תביעה אל חברת הביטוח ובתנאי שנרכשה פוליסת פנסיה הכוללת רכיב "אובדן כושר עבודה".
חברת הביטוח תבחן את הקשר בין האירוע ובין אי היכולת לעבוד כעצמאי בתחום העיסוק. במידה ונמצא קשר, יוזמן העובד העצמאי להופיע בפני הוועדה הרפואית של חברת הביטוח.
חברת הביטוח יכולה להעניק סעד ממוני בסך של 75% מגובה שכרו של העובד או בהתאם למה שכתוב בתקנון פוליסת הביטוח שרכש העובד העצמאי.

דמי פגיעה וקצבת נכות לעובד עצמאי

דמי פגיעה הם סעד כספי חד פעמי הניתנים לעובד עצמאי שלא הוענקו לו % נכות. חישוב דמי הפגיעה נעשה כמכפלת 75% משכרו של העובד העצמאי ב – 3 החודשים שקדמו לאירוע הפגיעה לחלק ב – 90. את הסכום שיתקבל ( ואינו יכול לעלות על 1,241.25 ₪ ליום כקבוע בחוק ) מכפילים במספר ימי ההיעדרות של העובד. דמי פגיעה ישולמו עד 91 ימים.
במידה והוועדה הרפואית קבעה כי לעובד העצמאי מגיעה נכות זמנית או קבועה, גובה הקצבה יקבע בהתאם למפורט בטבלה:

דרגת הנכות שנקבעהסוג הנכות שנקבעהסוג הפיצויאופן החישוב
עד 9% נכותאינו זכאיאינו זכאיאינו זכאי
בין 9% נכות ל – 19.99% נכותנכות צמיתהמענק חד פעמימכפלת 75% משכרו של התובע ב – 3 החודשים לפני שהפסיק את עבודתו, שיעור % הנכות שנקבעה לעובד ו - 43 קצבאות.
בין 20% נכות ל – 100% נכותנכות צמיתהקצבה חודשיתמכפלת דמי הפגיעה ליום (1,241.25 ₪ ) , 30 ימים ושיעור - % הנכות שנקבע לעובד.
בין 9% נכות ל – 100% נכותנכות זמנית עד 12 חודשיםקצבה חודשיתמכפלת 75% משכרו של התובע ב – 3 החודשים לפני שהפסיק את עבודתו ושיעור % הנכות שנקבע לעובד

סיוע בעורך דין תאונות עבודה

ההתמודדות מול ארגונים בירוקרטיים ומורכבים כמו הביטוח הלאומי וחברות הביטוח גורמת להרבה אנשים לאכזבה ותסכול. במקרים רבים חוסר הכנה מתאימה לקראת הוועדה הרפואית או השמטת מסמך כזה או אחר עלולים להוביל לדחיית התביעה. קבלת סיוע וייעוץ מעורך דין תאונות עבודה יכולה להביא להצלחת התביעות ולקבלת סעד ממוני גדול יותר וללא עיכובים מיותרים.

שאלות תשובות

תביעה מול חברת הביטוח

תביעה מול חברת הביטוח יכולה להתבצע אם נרכשה פוליסת פנסיה בעלת רכיב "אובדן כושר עבודה". במקרה זה, חברת הביטוח באמצעות ועדה רפואית מטעמה תבחן את המסמכים הרפואיים המעידים על חוסר יכולתו של התובע להשתכר ולעבוד. בדומה לביטוח הלאומי יוענק לתובע פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית.

מה קורה במקרה של אובדן כושר עבודה לעצמאי?

במידה והביטוח הלאומי דחה את תביעת העצמאי לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה, עומדת בפניו אפשרות נוספת לקבלת סעד והיא הגשת תביעה לחברת הביטוח הפרטית בגין רכיב פנסיוני הנקרא "אובדן כושר עבודה". כמובן שללא רכישת פוליסת ביטוח מראש, לא ניתן להגיש תביעה שכזו נגד חברת הביטוח.

 

מהו שכר הטרחה לעורך דין תאונות עבודה?

עבור עצמאיים נפגעי עבודה וגם עבור עובדים שכירים מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין נזיקין בעל ידע וניסיון בתביעות בגין תאונות עבודה. כמו בתביעות אחרות, גם בתביעת תאונת עבודה שכר הטרחה של עורך הדין נקבע כ – % מסוים מגובה המענק או הקצבה שיקבל התובע בעקבות התביעה.
אותו % נקבע על פי חוק המתייחס למספר פרמטרים: יצויין כי שכר טרחה לא משולם כל עוד לא התקבל תשלום.
1.  פתיחת תיק – במידה ולא צריך התשלום יעמוד על 0 שקלים, במידה וצריך יהיה תשלום בסך של 907 ₪.
2.  סוג השירות שיעניק עורך הדין – ייעוץ או ייצוג בוועדה רפואית.
3. שיעור הנכות שנקבע לתובע ובהתאם לשירותים שיוענקו על ידי עורך הדין.
4.  גובה הקצבה שנקבע לתובע – מעל או מתחת ל – 1,360 ₪ ( נכון ל – 1.1.2024 ).

דילוג לתוכן