לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

15 + 4 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

שימוע שלא כדין והשלכותיו

דיני עבודה

עמוד הבית » דיני עבודה » שימוע שלא כדין והשלכותיו

שימוע שלא כדין הוא למעשה שימוע שנערך לפרוטוקול בלבד או במילים אחרות “שימוע למראית עין” יזכה את העובד הנפגע בסעדים. במקרים חריגים, בית הדין לעבודה עשוי אף לבטל את הפיטורים ולהשיב את העובד למקום העבודה.

סכום הפיצוי כאמור עשוי להגיע למספר משכורות, תלוי בוותק של העובד במקום העבודה ובחוסר תום הלב בהליך הפיטורין.

זכות הטיעון:

על פי הפסיקה נקבע כי זכות השימוע איננה מטבע לשון, אין לראות בה `טקס` גרידא שיש לקיימו, כדי לצאת לידי חובה אלא זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו המשפטית ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולענייניו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה.
זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הטענות המועלות נגדו ולתת תגובתו להן.

להלן הכללים לביצוע שימוע כדין:

  1. על המעביד לזמן את העובד לשימוע. רצוי מס` ימים מראש ובהודעה בכתב. בהודעה יצויינו הסיבות שבגינן נשקלת הפסקת עבודתו של העובד. העובד זכאי לדעת מראש מה הטענות הנטענות נגדו, ולהתכונן אליהם בהתאם.
  2. יש למסור לעובד את המסמכים הנחוצים לו לשם הבנת הטענות המועלות כנגדו.
  3. העובד רשאי להיות מיוצג בשימוע על ידי אדם מטעמו לרבות עו”ד.
  4. המעסיק חייב לנהל את הליך השימוע `בלב פתוח ובנפש חפצה` מתוך מוכנות אמיתית לשמוע את דברי העבוד ואת טיעוניו.
  5. על המעסיק לנהל פרוטוקול של השימוע.
  6. לאחר השימוע נדרש המעסיק לשקול את טענות העובד ולמסור את הודעתו לעובד תוך מספר ימים.

שימוע טרם פגיעה בתנאי העבודה של העובד:

בתי הדין לעבודה פסקו כי לכל החלטה על שינוי תנאי ההעסקה יש להקדים ולקיים הליך של
שימוע. בית הדין האזורי לעבודה דן במקרה של מעסיקה שהחליטה בחד צדדיות על מהלך שבצידו
קיצוץ של 30% משכר העובדת, והודיעה לעובדת על ביצוע הקיצוץ בשיחת טלפון כאשר העובדת
היתה מצוייה בחופשת מחלה.

בית הדין חזר על ההלכה כי לכל החלטה על שינוי תנאי ההעסקה יש להקדים ולקיים הליך של
שימוע.

עובד המועסק לתקופה קצובה:

בתי הדין לעבודה פסקו כי הכלל הוא שהעסקה לתקופה קצובה בלבד אינה מקנה לעובד זכות לשימוע טרם פיטוריו ממקום העבודה, ואולם ככל שהעובד הועסק לתקופה קצובה המתחדשת מפעם לפעם, או כאשר קמה לעובד ציפייה לגיטימית שההתקשרות החוזית עמו לא תסתיים מאליה, אין החוזה פוקע מאליו, וזכות הטיעון קמה לעובד.

התייעצות עם עורך דין דיני עבודה תפיק את המקסימום למימוש זכויותך 

כתבות נוספות

שיכולות לעניין אותך…

מה תפקידו של עורך דין אובדן כושר עבודה ?

מה תפקידו של עורך דין אובדן כושר עבודה ?

אובדן כושר עבודה הוא אירוע דרמטי וטראומטי, ומבוטחים רבים מוצאים עצמם מגישים תביעת אובדן כושר עבודה – ונדחים ממש על הסף. לצערנו, ניתן אף לומר כי מרבית התביעות המוגשות מדי שנה נדחות, והסיבות לרוב ממש לא מתיישבות עם המציאות. חברות הביטוח מנצלות את העובדה שמבוטחים מגישים תביעות לבדם, כשהם אינם בקיאים בחוק ובזכויות שלהם, על מנת להימנע מתשלום

איך מגישים תביעה נגד משרד הביטחון

איך מגישים תביעה נגד משרד הביטחון

מי שמשרת בגופי ביטחון ציבוריים כמו צבא, משטרה, שירות בתי הסוהר, שב”כ או מוסד, חשוף במהלך עבודתו לפגיעה פיזית, נפשית ולמחלה. במידה שזו מתרחשת, ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון – הן כמשרתי סדיר והן כמשרתי מילואים. כיצד עושים זאת, ומהו ההליך? כל התשובות לפניכם.

דילוג לתוכן