לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

11 + 8 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

ערעור על נכות משרד הביטחון

עמוד הבית » תביעה נגד משרד הביטחון » ערעור על נכות משרד הביטחון

ערעור על נכות משרד הביטחון הוא הליך משפטי שניתן להגיש אם אינך מרוצה מאחוזי הנכות שנקבעו לך על ידי ועדה רפואית של משרד הביטחון.

הגשת ערעור על ועדה רפואית משרד הביטחון

ככל שהתקבלה החלטה לנכות בין 9% – 19% נכות – יקבל המבוטח מענק חד פעמי, ככל שתקבע נכות גבוה יותר מ 20% – תקבע לך קצבה חודשית.

ניתן לערער על החלטת ועדה רפואית מטעם משרד הביטחון, משרדינו מלווה על ידי מיטב המומחים אשר יעריכו את ההחלטה השיפוטית שניתנה בתיק. לערער תצורף הערכת נכות מטעם המומחה. הערער יוגש בפני ועדה עליונה שתתכנס בהרכב רחב בתחום המומחיות והם ידונו בהחלטת הועדה מהדרג הראשון. את הערער יש להגיש תוך 45 ימים מקבלת מכתב החלטת קצין התגמולים. ניתן לבקש אורכה בת 60 ימים וארוכה נוספת בת 30 ימים.

לבקשה יש להוסיף כתב ערער – ובו הטענות המשפטיות והעובדתיות, כמו כן ניתן להוסיף מסמכים רפואיים נוספים לוועדת ערער. את המסמכים יש להעביר למחלקת הוועדות הרפואיות באותו מחוז.

ניתן לערער על החלטה של ועדה עליונה בפני בית המשפט המחוזי באותו מחוז בו מנוהל התיק. את הערער יש להגיש תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטת הועדה העליונה. במקרה זה בית המשפט ידון בתיקים בהם נגרם פגם בהליך ולא באחוזי הנכות שכן השופט אינו רופא ואינו מתערב בהחלטות שיפוטיות. לדוגמא מקרה שבועדה עליונה ישב הרכב שמומחיותו אינו בתחום הפגיעה או המחלה של המבוטח ועל כן אינם מוסמכים לדון בתיק, או פגם בחוסר נימוק שלהחלטה. אם בית המשפט קיבל את הערער – יוחזר התיק לוועדה עליונה כדי ליישם את החלטת בית המשפט.

ככל שהתקבלה החלטה מטעם קצין התגמולים השוללת הכרה, במקרה זה תוגש תביעה לבית משפט השלום, תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה, התביעה תדון בבית משפט השלום אשר ידון בדחיה של ההכרה או של ההכרה המוסבת (תקנה 9 הקובעת קשר סיבתי בין הפגיעה העיקרית לפגימות נוספות). קיימות 6 וועדות ערער בבתי המשפט השלום (באר שבע, חיפה, ירושלים, עפולה, ראשון לציון, תל אביב). רובן של התביעות שמוגשות לבית המשפט הן תביעות שבהן קצין התגמולים קבע כי לא קיים קשר סיבתי בין הפגיעה או המחלה לתנאי השירות. קצין התגמולים אינו רופא ולא מקבל החלטה בעניין הקשר הסיבתי אלא מפנה את התיק למומחה רפואי שעובד במשרד הביטחון והוא יקבע האם קיים קשר סיבתי.

יש לזכור כי ככל וקיים שינוי במצבו הרפואי של המבוטח ניתן להגיש החמרת מצב.

לאחר המקרה של איציק סעידיאן יצאה רפורמת "נפש אחת" – הכרה במסלול מהיר למתמודדים עם פוסט טראומה. משרד הביטחון קיצר את תהליך ההכרה עבור מתמודדים עם פוסט טראומה ומטפל בתיק במסלול ירוק. במסלול ירוק ידונו תיקים של חיילים שהשתתפו ונפגעו באירוע מבצעי, אימון או באירוע קרבי ומחזיקים ברורה של פוסט טראומה או דיכאון או הפרעה נפשית וכן חייב להיות רצף טיפולים או תסמינים. יודגש כי עד להכרה ניתן לקבל מימון לטיפולים רפואיים המגיעים למבוטח.
במקביל ניתן להגיש בקשה לקבלת תט"ר – תגמול עבור ימי מחלה, אם נעדרך או אין לך אפשרות לעבוד הינך זכאי לימי מחלה. בטווח הארוך – ניתן להגיש תביעת תג"מ – אנשים מחוסרי פרנסה יכולים להגיש תגמול מיוחד. גובה התגמול נקבע בגובה תגמול מחוסר פרנסה ולפי אחוזי הנכות ומצב משפחתי.

תמונה הממחישה התייעצות עם עורך דין לפני הגשת ערעור

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לפי חוק הנכים

ישנם לא מעט נכים עבורם נקבעה דרגת נכות על ידי הוועדה הרפואית בהתאם לחוק הנכים, כאשר הם מרגישים שמצבם הרפואי דורש דרגת נכות גבוהה יותר. בהתאם לכך, זכותו של הנכה להגיש בקשה לערעור על החלטת הוועדה הרפואית, כאשר הערעור מוגש בהתאם לחוק הנכים לוועדה רפואית עליונה.

איך עובד תהליך ערעור על החלטת קצין התגמולים?

מרבית הערעורים המוגשים לועדת הערעורים הינם בעקבות דחייתן של תביעות משרד הביטחון. ניתן להגיש ערעור לועדה עליונה תוך 30 ימים, ככל והתיק נדחה בועדה עליונה מוגשת תביעה לבית המשפט בשאלה של חוק בלבד. לאחר תקופה זו יהיה ניתן להגיש ערעור רק כאשר מדובר בנסיבות מאוד חריגות בהתאם לחוק.
יש לצרף תצהיר/ים וחוות דעת רפואית, ובנוסף מסמכים המפרטים את טענת המערער.

מה התנאים להגשת ערעור?

התייעצות עם גורם מקצועי בטרם הגשת התיק או לאחר קבלת החלטת קצין התגמולים – תתן למבוטח את התשובה החשובה ביותר והיא האם החלטת הועדה מדרג ראשון שיקפה בהחלטתה את מצבו של העורר, אם לא – יש מקום להגיש ערער. יש חשיבות רבה בין 19% נכות המזכה במענק חד פעמי לבין 20% ומעלה המזכה בקצבה לאורך כל חיו של המבוטח ובהטבות נלוות נוספות.

האם הערער יכול לפגוע באחוז הנכות שנקבע לי?

ככל שהועדה העליונה סבורה כי יש להפחית את אחוזי הנכות, תיתן למבוטח אזהרה על כך שהועדה העליונה סבורה כי אחוזי הנכות שנקבעו לו מיטבים עימו והיא שוקלת להפחית את האחוזים – במקרה כזה המבוטח רשאי למשוך את הערער והאחוזים שנקבעו בדרג ראשון יעמדו בתוקפן.

מהן סמכויות הועדה הרפואית?

סמכויות הועדה הן לקבל את הערער ולקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר מזו שנקבעו בדרג קודם. לועדה יש סמכות אף להפחית את אחוזי הנכות ובמקרים כאלה ניתן למשוך את הערער.

תוך כמה זמן תתקבל תשובה של הועדה העליונה?

ועדה עליונה מפרסמת את החלטתה תוך חודשיים לערך. ככל והערער מוגש לבית המשפט בשאלה של הכרה כפי שפורט לעיל, הדבר יארך זמן רב וזאת בהתאם ליומנו של בית המשפט.

עורך דין לענייני משרד הביטחון יכול לסייע?

עורך דין לענייני משרד הביטחון מסייע בכל הקושר לערער, יש לזכור כי בדרג ערער הטיפול בתיק הינו לאחר שהתיק סורב או נדחה, או שנקבעו על ידי ועדה רפואית אחוזים נמוכים. על כן חשוב בשלב הערער להציג את הרקע העובדתי ביחד עם חוות דעת כדי להפוך החלטה בועדה עליונה או בבית משפט.

  משרדינו עוסק למעלה מ – 20 שנה בטיפול מול תיקים מסוג זה. ישנה חשיבות מכרעת של מעורבות מקצועית על הצלחת ערעור על נכות מול משרד הביטחון

הצלחות המשרד מול משרד הביטחון

דילוג לתוכן