לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

1 + 14 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית

עמוד הבית » עורך דין ביטוח לאומי » עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית

במסגרת ביטוח נכות כללית, משולמת קצבה חודשית למי שעקב נכותו צומצם כושרו לעבוד. ניתן להגיש תביעה לנכות כללית החל מגיל 18 עד גיל הפרישה. על כן, חשוב מאוד לזכור כי אנשים שאיבדו את כושרם לעבוד יגישו את התביעה עד גיל הפרישה – גיל 62 לנשים וגיל 67 לגברים, שכן אחרת לא יוכלו להגיש תביעה לנכות כללית מול המוסד לביטוח לאומי.

כיצד יוכר נכה?

נכה הינו תושב ישראל, שהכנסתו מעבודה אינה עולה על הסכום שנקבע בחוק (6,300 ₪). נכה יוכר במידה ורופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי יקבע שיש למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או בשיעור של 40% לפחות במקרה שיש למבוטח כמה ליקויים רפואיים ואחד הליקויים הוא בשיעור של 25%. עבור עקרת בית נקבע ע"י רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.

הליך קביעת דרגת הנכות

הנכה יבדק על ידי רופאי המוסד לביטוח לאומי בועדות רפואיות על פי פגימותיו של המבוטח, לאחר שהנכה המציא את כל המסמכים הרפואיים בכל הפגימות הקשורות למחלות או לפגיעות. לאחר שהנכה יעבור את המשוכה הראשונה, עליו להוכיח כי בעקבות הבעיות הרפואיות שלו איבד את יכולתו לעבוד או לתפקד במשק בית. כלומר, על המוסד לביטוח לאומי לקבוע באיזו מידה ליקוייו הרפואיים השפיעו על כושרו לעבוד, על יכולתו לשוב לעבודתו ועל יכולותיו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש.

פקיד התביעות של הביטוח הלאומי קובע לאחר התייעצות עם הרופאים בועדה ועם פקיד השיקום של הביטוח הלאומי את דרגת הנכות. דרגות אי הכושר שנקבעו בחוק הן : 60%, 65%, 74% ו – 100%. כל עוד מצבו הרפואי אינו יציב, רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כשירות לזמן מוגבל, ולכל היותר לשנתיים. אובדן כושר עבודה בשיעור נמוך מ–50% אינו מזכה בקצבה.

ועדה רפואית לערערים

במידה ונקבעה לו נכות רפואית נמוכה, ניתן לערער בפני ועדה רפואית לערערים. הועדה תכיל 3 רופאים שיבדקו את הערכת רופאי המוסד מדרג ראשון. ועדת ערער מתכנסת חודש ימים לאחר תוצאות ועדה ראשונה והגשת ערער. וועדה רפואית לערערים רשאית לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר, או לחילופין, להוריד אחוזים שניתנו לתובע בדרג ראשון. במצב זה, עליה להזהיר את התובע מראש על רצונה לעשות כך.

מי שנקבע לגביו כי על אף אחוזי הנכות, לא איבד כלל מכושרו לעבוד או שנקבעה לו דרגת נכות שאינה עולה על 74%, רשאי לערער על דרגת אי הכשירות בפני ועדת ערערים. הערעור יוגש בתוך 60 ימים מיום הקביעה של ועדת דרג ראשון. אדם שתביעתו נדחתה, וחלה החמרה במצבו, יכול להגיש תביעה לעיון מחדש בתביעתו במידה ועברו 6 חודשים לפחות מהועדה האחרונה. המוסד לביטוח לאומי לא יבדוק מחדש מיוזמתו נכים המקבלים קצבת נכות.

מהו גובה קצבת נכות כללית?

נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 100% זכאי לקצבת נכות חודשית מלאה העומדת על סך של 3,700 ₪ (החל מ 1.1.2022). נכה שנקבעה לו דרגת אי כשירות בשיעור של בין 60% ל–74% זכאי לקבלת קצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי כשירות.

האם הכנסתם של בני זוג משפיעים על הקצבה?

לדוגמה, נכה שנקבעה לו דרגת אי כשירות בשיעור של 65%, יקבל 65% מקצבת נכות כללית מלאה בסך של 2,405 ₪ מדי חודש. נכה שיש לו תלויים (קטינים מתחת לגיל 18 או בתנאים מסוימים נוספים ובמידה ובן זוגו / בת זוגתו משתכרים פחות מ – 6,014 ₪ יקבל תוספת של 900 ₪ עבור שני קטינים ותוספת של 1000 ₪ עבור בת זוג. נכה המקבל תוספת בעד התלויים ויש לו הכנסה שלא מעבודה (לרבות פנסיית נכות) ינוכה מהתוספת בעד התלויים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה).

מה קורה במידה ואין הכנסה אחרת?

מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח עבור התקופה שמגיעה לו קצבה.

כיצד מגישים תביעת נכות כללית?

לצורך מימוש זכויות קצבת נכות כללית, עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית יגיש את התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי, והמוסד יבחן את התביעה בתום 90 ימים מהיום בו איבד התובע את כושרו להשתכר לטענתו. כלומר, הזכאות מתחילה בתום 90 ימים ממועד אי הכשירות. עורך הדין יכין את התביעה ויכלול את כל פגימותיו של התובע וידרוש מהועדה להתייחס לכל פגימותיו של התובע כדי שהתובע יוכל להגיע לסף הרפואי הנדרש על ידי ביטוח לאומי. כמו כן, המייצג יוכיח בתביעתו כי כתוצאה מהפגיעות, איבד התובע את יכולתו להשתכר. התובע מלווה על ידי עורך הדין לכל הועדות הרפואיות, לרבות לוועדות אי הכשירות מול פקיד השיקום.

עד מתי מקבל קצבת נכות כללית יקבל את הקצבה?

עד גיל הפרישה ולאחר מכן יקבל קצבת זקנה, אלא אם כן קצבת הנכות שלו גבוהה יותר מקצבת הזקנה. לכן, חשוב כי נכים שדרגת הנכות שלהם גבוהה, יפנו למוסד לביטוח לאומי טרם גיל הפרישה, על מנת לקבל את הנכות המלאה שהינה גבוהה יותר מקצבת הזקנה.

האם לאחר גיל הפרישה ניתן לקבל קצבת נכות כללית?

לאחר גיל פרישה לא ניתן להגיש תביעה לנכות כללית.

האם יש כפל זכאויות?

ביחד עם תביעה לנכות כללית, ניתן להגיש תביעה לשירותים מיוחדים ככל והתובע מתקשה לבצע פעולות יומיומיות (כמו הלבשה, ניידות, מעברים, הגיינה אישית וכו'). ניתן לקבל תוספת של 50% שירותים מיוחדים (1,527₪ ועד 235₪-7,168₪) תוספת לנכות הכללית. ככל שהזכאות תאושר, ישולמו לתובע שירותים מיוחדים גם לאחר גיל פרישה.

זכאות קצבת נכות לאדם עובד

ככל והנכה מקבל קצבת נכות וגם עובד, תופחת קצבתו באופן הדרגתי, אך בכל מקרה הסכום הכולל שיקבל מקצבה ומעבודה יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. נכה יחיד המקבל 100% נכות, יכול לעבוד לדגומא עד שכר ברוטו של 5,300 ₪. המוסד לביטוח לאומי מפרסם את הנתונים התלויים בדרגת נכותו של הנכה וכן במצבו המשפחתי, נתונים לפיהם ניתן לדעת עד כמה ניתן לעבוד מבלי שתפגע הקצבה החודשית. ניתן אף לקבל קצבת עידוד למבוטחים שעובדים.

זכויות של מקבלי קצבת נכות כללית במוסדות שונים

מקבלי קצבת נכות עשויים להיות זכאים להנחה במיסי ארנונה, רשות המים, משרד התחבורה. מקבלי נכות כללית בעלי דרגת אי כשירות של מעל 74% עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות. ניתן לקבל הנחה במס רכישה, ולקבל פטור ממס הכנסה (במקרים של נכות רפואית מעל 90% נכות).

הרף הרפואי והתפקודי שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי אינו נמוך. על כן, יש להסתייע בעורך דין ביטוח לאומי המתמחה בנכות כללית. עורך הדין יתשאל את הלקוח בפגישה הראשונה ויכין את התיק לועדה הרפואית תוך שימת דגש על בעיות רפואיות עיקריות.

עורך דין ביטוח לאומי לנכות כללית ילווה את המבוטח לכל הועדות הרפואיות ויעמוד על כך כי התובע יבדק על ידי רופאים המוסמכים לכך. כמו כן, ינחה את התובע בבדיקתו ויעריך את החלטת המוסד לביטוח לאומי לאחר קביעתו. עורך דין אף יסייע בפני התובע לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים עת הוכיח התובע כי איבד את יכולתו לעבוד, באמצעות הגשת תביעה לפנסיית נכות, הגשת תביעה לביטוחי אובדן כושר עבודה פרטיים וכן מול גורמים רשלניים באמצעות הגשת תביעה נזיקית, וזאת מעבר למימוש הזכויות מול הביטוח הלאומי.

תחומי עיסוק

תביעה לנכות כללית, עורך דין ביטוח לאומי

תביעה לנכות כללית בגין אירוע מוחי

נפגעי אירוע מוחי המוכרים כנפגעי תאונת עבודה, זכאים לפטור מלא מהתשלום עבור ביטוח לאומי. מהן ההטבות הנבחרות של נפגעי אירוע מוחי? מהו היתרון בהכרה בתאונת עבודה? האם אדם יכול להמשיך לעבוד ולקבל קצבה במקרה של תאונת עבודה?

עורכת דין יפית אוחנה - מתמחה בביטוח לאומי נכות כללית

עובדת קיבלה נכות לצמיתות מביטוח לאומי

סיפור הצלחה אודות עובדת קוסמטיקה שנחשפה לחומרים בעת עבודתה – המוסד לביטוח לאומי קבע עבורה 20% נכות לצמיתות.

סיפור הצלחה | הצלחה במשרד

אושר ע"י ביטוח לאומי 100% נכות ללקוחה

לקוחה שקיבלה נכות זמנית מביטוח לאומי – הועברה פניה ודרישה לנכות צמיתה קבועה והמוסד לביטוח לאומי אישר 100% נכות לצמיתות. לסיפור הצלחה >>

 

דילוג לתוכן