לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

10 + 5 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

שירותים מיוחדים

עמוד הבית » עורך דין ביטוח לאומי » שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים מיועדת עבור מבוגרים הזקוקים לסיוע אדם בביצוע פעולות יום-יומיות (ניידות בבית, לבישה, שליטה על הפרשות, אכילה ורחצה), או לחילופין, הם זקוקים להשגחה קבועה על מנת למנוע סכנת חיים עבור עצמם ועבור אחרים.

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים?

 • אלו שגילם מעל 18 והגישו תביעה לשירותים מיוחדים לכל המאוחר עד חצי שנה לאחר שהגיעו לגיל הפרישה.
 • מבוטח הזקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יומיות: רחיצה, לבישה, אכילה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות, או שהוא זקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.
 • נמצא בישראל – מי שנמצא בחו"ל, הביטוח הלאומי יוסיף לשלם לו את הקצבה למשך 3 חודשים, אם בסמוך לנסיעתו קיבל קצבה חודשיים רצוף. אם יצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי או לצורך שליחות שלו או של בת הזוג, רשאי הביטוח הלאומי בהתאם לשיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה לתקופה של עד 24 חודשים. מי שיצא לשליחות מטעם המדינה – ימשיך לקבל קצבה לכל תקופת השליחות.
 • אלו שמקבלים קצבת נכות מהביטוח הלאומי ונקבעה עבורם נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.

בין השאר זכאים לקצבה –

 • מקבל טיפול דיאליזה פעמיים בשבוע לפחות
 • הושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר, בשנה הראשונה מיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם "עצמוני" – בחצי השנה מיום ההשתלה.
 • עיוור שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% והוא מתגורר לבדו או עם בן זוג עיוור.
 • עיוור בעל נכות רפואית בשיעור של 90% וגם חירש עם נכות של 50%.
 • חולה אונקולוגי המקבל טיפולים כימותרפיים מסויימים וכתוצאה מהטיפולים הוא סובל מתופעות לוואי קשות.

שיעור הגמלה

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית מרבית פעולות היום יום ברוב שעות היממה, או אלו הזקוקים להשגחה מתמדת, זכאים לקצבה בשיעור של 50% מקצבת יחיד מלאה – 1,527 ש"ח.

מי שזקוק לסיוע רב בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור של 112% מקצבת יחיד מלאה – 3,534 ש"ח.

מי שתלוי לחלוטין באדם בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה, זכאים לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188% – סכום הקצבה 5,641 ש"ח.

 מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כלל פעולות היום-יום בכל שעות היממה, וזקוק להשגחה מתמדת ואינו מקבל תוספת לנכה מונשם – סכום הקצבה 7,168 ש"ח.

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים: הליך הגשת התביעה

החל מגיל 18 ועד חצי שנה לאחר ההגעה לגיל הפרישה, ניתן להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, במידה ונקבעה עבורכם נכות רפואית בשיעור שהוחלט ומזכה ע"י הועדה הרפואית לנכות כללית.

לאיפה שולחים את התביעה?

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים יש להגיש בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים, באחת מהדרכים הבאות:

דואר: ניתן לשלוח בדואר לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתכם, או לכל סניף ביטוח לאומי אחר. כמו כן, ניתן לשים את הבקשה בתיבת השירות של הסניף, בכל שעה.

פקס: ניתן לשלוח את התביעה לפקס של אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי.

אתר האינטרנט: ניתן למלא את טופס התביעה בצירוף יתר המסמכים הרלוונטיים, ולשלוח אותם באינטרנט.

טלפון: ישנה אפשרות להסתייע בנציג טלפוני למילוי הטופס ולשלוח באחת הדרכים לעיל – 3928*.

זימון לועדה רפואית לשירותים מיוחדים

לאחר הגשת התביעה לשירותים מיוחדים, יישלח אליכם זימון לועדה רפואית, אליו חשוב מאוד להגיע במועד שנקבע עבורכם, או לחילופין להודיע מראש במידה ואינכם מגיעים.

עשויים להיקבע מקרים בהם בהתאם למסמכים הרפואיים, אין הכרח להופיע בפני הועדה. לדוגמה, עלו המקבלים טיפולי דיאליזה פעמיים בשבוע, מטופלים אונקולוגיים וחולים במחלות קשות כלו ואחרות שנקבע עבורן מסלול מהיר.

לאחר הבדיקה, הרופא יסכם את הממצאים ויקבע בהתאם לכך את רמת התלות באדם אחר. בהתאם לרמת התלות, יקבע פקיד התביעות של ביטוח לאומי את שיעור קצבת השירותים המיוחדים.

הודעה לאחר החלטת הועדה הרפואית

לאחר סיום כלל הבדיקות, תגיע לדואר שלכם הודעה בדבר ההחלטה בגין תביעתכם, לצד דוח הועדה הרפואית.

עבור אנשים בעלת מוגבלות קשה ישנו מסלול מהיר, בו הטיפול בתביעה יתקיים בתוך 30 ימים.

חשוב להיוועץ עם עו"ד בטרם הגשת התביעה, מאחר והדרגה נקבעת על פי שיטת הניקוד של ADL במבחן הערכת תלות ו-IADL, כאשר עורך דין המתמחה בביטוח הלאומי ידע לשים דגשים בתיק, ולכוון לצבירת נקודות גבוהה, ובהתאם לכך אישור התביעה וקביעת שיעורה.

זכאות לקצבת שירותים מיוחדים לאחר גיל פרישה

מי שקיבל קצבה לפני גיל פרישה – ימשיך לקבל את הקצבה כרגיל, גם לאחר גיל הפרישה.

מי שלא קיבל קצבה לפני גיל פרישה – יהיה זכאי לקצבה רק במידה והגיש את התביעה לכל המאוחר עד חצי שנה לאחר הגעה לגיל הפרישה, והרופא וביטוח לאומי קבעו שהוא זכאי לקצבה בתקופה שלפני גיל הפרישה.

מי שזכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים וגם לגמלת סיעוד, יבחר באחת משתי הקצבאות. במידה ואין בבעלותכם פוליסת ביטוח סיעודי, ניתן להגיש תביעות סיעוד באחת מקופות החולים או חברות הביטוח, כל עוד שולמו דמי ביטוח לאומי מדי חודש כחוק, החל מגיל 18.

זכויותיהם של מקבלי קצבת שירותים מיוחדים במוסדות השונים

למקבלי קצבת שירותים מיוחדים ישנם זכויות גם במוסדות וארגונים שונים, הנותנים הנחות והטבות. הביטוח הלאומי מעביר לגופים אלה את רשימת האנשים הזכאים להטבות.

רשות מקומית

בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה ובעלי תעודת עיוור, עשויים להיות זכאים להנחה במס ארנונה.

חברת החשמל

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% עשויים להיות זכאים להנחה בחשמל.

רשות המים

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים עשויים להיות זכאים להטבה ברשות המים.

משרד הבינוי והשיכון

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% השוהים בארץ מתחת לשנתיים, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה או להקצאת דירה בשיכון הציבורי, או לסיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה. כמו כן, ניתן לקבל הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה.

מס הכנסה

נכים בעלי נכות רפואית בשיעור של 100% ונכים בעלי נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, עשויים להיות זכאים לפטור מלא מתשלום מס הכנסה.

מס רכישה

נכים משותקים, או נכים קטועי יד או רגל שאחוז נכותם הוא לפחות 50% לצמיתות, וכן נכים בעלי אחוז של 90% לפחות, עשויים להיות זכאים להנחה במס הרכישה.

זכאות לתו חנייה לנכה

עבור תו חנייה לנכה יהיו זכאים אלו העומדים באחד מהקריטריונים הבאים:

 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות
 • נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
 • נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו

תחומי עיסוק

סוכרת

זכויות החולים בסוכרת

זוהי מחלה קשה ובעלת מספר סוגים. מהם אחוזי הנכות בסוכרת? כיצד להתנהל מול ביטוח לאומי? מה הקשר בין המחלה לבין תאונת עבודה? למאמר המלא היכנסו >>

תביעה לנכות כללית, עורך דין ביטוח לאומי

קצבת ניידות

חלק משורת ההטבות הניתנות על ידי הביטוח לאומי היא קצבת ניידות. הזכאים לקצבה הינם מוגבלי ניידות הסובלים מנכות ברגליהם ובשל כך הם מוגבלים בתנועה, או הורה לקטין המוגבל בניידות

עורכת דין יפית אוחנה - מתמחה בביטוח לאומי נכות כללית

הגשת תביעת סיעוד

תביעות סיעוד הן תביעות המוגשות כנגד חברות ביטוח ו/או מכוח פוליסת ביטוח סיעוד, ומאפשרות לתובע לקבל פיצויים כספיים במקרה בו הפך לחולה סיעודי. 

ועדה רפואית בביטוח לאומי - הכנה לועדה

ועדה רפואית בביטוח לאומי - הכנה לועדה

לקראת ועדה רפואית בביטוח לאומי מומלץ להתכונן כראוי עוד משלבי הכנת התיק על מנת לשפר את הסיכויים שלכם. מה צריך להביא לוועדה? מי מרכיב את הועדה הרפואית? האם ניתן לערער? 

 

דילוג לתוכן