לפגישת ייעוץ ללא עלות

השאר פרטים ונחזור בהקדם

12 + 9 =

לקבלת ייעוץ משפטי חייגו:03-6969450

גמלת ניידות

 

גמלת ניידות מעניקה הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות (על פי רשימת ליקויים) הגמלה משולמת מכספי אוצר המדינה על פי הסכם הניידות שנחתם בין אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי.

הגשת תביעה לגמלת ניידות:

המבקש לתבוע גמלה ניידות יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לעניין מוגבלות בניידות ( טופס 8220).
לאחר שוועדה רפואית מחוזית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בגמלה, יש להגיש תביעה לקבלת הגמלה במוסד לביטוח לאומי.

סוגי ההטבות הנכללות בגמלת הניידות:

 1. הלוואה עומדת לקונה רכב חדש – משמשת למימון המיסים החלים על הרכב.
 2. קצבת ניידות חודשית לבעל הרכב – לשם השתתפות בהוצאות השימוש ברכב
 3. קצבת ניידות חודשית לחסר רכב – למימון הוצאות הניידות.
 4. .תוספת קצבה למי שהמרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה 40 ק"מ לפחות
 5. הלוואה מקרן הלוואות לקונה רכב חדש – הלוואה לצורך רכישת הרכב, בנוסף להלוואה העומדת המממנת את המיסים
 6. הלוואה לרכישה והתקנה של אבזרים ברכב פרטי.

מוגבל בניידות הוא מי שעונה על שני התנאים האלה:

תנאי ראשון – הוא תושב ישראל הנמצא בישראל ומלאו לו 3 שנים ועדין לא הגיע לגיל פרישה.
תנאי שני – ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים לרגליו לפי רשימת ליקויים מוגדרת:

  • בעל רישיון נהיגה בתוקף – אם הוועדה הרפואית קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.
  • מי שאין לו רישיון נהיגה בתוקף – אם הוועדה הרפואית קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות.
  • מוגבל בניידות שאין לו רישיון נהיגה, יהיה זכאי לגמלה אם יש לו "מורשה נהיגה" שמסיעו.

מי אינו זכאי לגמלת ניידות ?

מי שעקב נכותו זכאי לפטור מלא או חלקי מתשלום בעד אחזקת רכב על פי החוקים הבאים: מחוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק שירות בתי הסוהר, חוק נכי מלחמה, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

מאת: יפית אוחנה, עורך דין נזיקין

דילוג לתוכן